Any shape of services
you require
MSP EUROPE
PATENTINIAI PATIKĖTINIAI

Gauti informaciją apie pramoninio dizaino registravimą Lietuvoje Nemokama konsultacija

Pramoninio dizaino registracija Lietuvoje

Pagal Lietuvos Respublikos dizaino įstatymą, dizainas - viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo ornamentikos specifinių savybių - linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir (arba) medžiagos.

Lietuvoje dizaino registracijos liudijimus išduoda Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras. Gavus registracijos liudijimą - apsaugos dokumentą, įgyjamos išimtinės teisės į dizainą. Pradinis pramoninio dizaino registracijos galiojimo terminas yra 5 metai nuo paraiškos padavimo dienos. Pasibaigus šiam nustatytam terminui, dizaino registracijos galiojimas gali būti pratęstas dar keturis kartus po 5 metus iki 25 metų.

Dizainas registruojamas ir saugomas Lietuvoje, jeigu jis yra naujas ir turi individualių savybių.

Pramoninis dizainas yra naujas, jeigu joks kitas tapatus dizainas iki paraiškos padavimo datos, o kai prašoma prioriteto, - iki prioriteto datos nebuvo prieinamas visuomenei. Dizainas laikomas prieinamu visuomenei, jeigu jis po registracijos buvo paskelbtas Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje ar kitame leidinyje, eksponuotas parodoje arba kitaip atskleistas visuomenei.

Dizainas laikomas turinčiu individualių savybių, jeigu informuotam vartotojui sudarytas bendras dizaino įspūdis skiriasi nuo bet kokio kito dizaino, kuris tapo visuomenei prieinamas iki paraiškos padavimo datos, o kai prašoma prioriteto, - iki prioriteto datos, jam sudaryto bendro įspūdžio. Vertinant individualias dizaino savybes, atsižvelgiama į dizainerio laisvę kuriant dizainą.

Pramoninio dizaino registracijos etapai:

  1. Paraiška paduodama į Lietuvos Respublikos Valstybinį patentų biurą. Gavus paraišką patentų biuras per 1 mėnesį atlieka formalią paraiškos dokumentų ekspertizę: patikrina, ar pateikti ir ar tinkamai įforminti visi reikalingi dokumentai. Jeigu dokumentai atitinka reikalavimus Valstybinis patentų biuras paraišką pripažįsta paduota ir suteikia jai padavimo datą bei numerį.
  2. Atlikęs paraiškos ekspertizę, Valstybinis patentų biuras atlieka dizaino ekspertizę, skirtą nustatyti, ar nėra atsisakymo registruoti dizainą pagrindų. Po šios ekspertizės priimamas sprendimas dėl pramoninio dizaino registracijos.
  3. Ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo priimto sprendimo įregistruoti dizainą turi būti sumokėtas mokestis, už dizaino registravimą ir paskelbimą VPB oficialiame biuletenyje bei registracijos liudijimo išdavimą.
  4. Sumokėjus mokestį už dizaino registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą, dizainas yra registruojamas ir skelbiamas VPB oficialiame biuletenyje. Per 3 mėnesius po dizaino paskelbimo, suinteresuoti tretieji asmenys turi teisę užprotestuoti dizaino registraciją, paduodant motyvuotą rašytinį protestą. Jeigu per 3 mėnesius protestai nebuvo paduoti arba buvo atmesti pareiškėjui išduodamas pramoninio dizaino registracijos liudijimas.

MSP Europe džiaugsis galėdama padėti Jums įregistruoti pramoninį dizainą Lietuvoje. Jeigu turite papildomų klausimų ar reikalinga mūsų pagalba, registruojant pramoninį dizainą Lietuvoje, Jūs galite susisiekti su mumis bet kuriuo Jums patogiu būdu.

Biuras Lietuvoje

Šeimyniškių g.21-92
Vilnius, LT-09236, Lietuva
E-mail: office@msp-europe.lt
Tel.: + 370 (5) 271 26 45
SKYPE: msp-patent

Biuras Ukrainoje

1, Bannyi Lane
suite 7
Kharkov, 61003, Ukraine
Email: office@msp.ua
Tel.: +38 (057) 717 74 72
Fax: +38 (057) 717 15 44

Biuras Rusijoje

13, Bolshaya Dekabrskaya Str.
suite 7
Moscow , 123022, Russia
Email: office@msp-patent.ru
Tel.:
+7 (495) 739-65-25

Biuras Kazachstane

155, Esenberlina Str.
off. 322

Almaty, A25M9X5, Kazakhstan
Email: office@msp.kz
Tel.:
+ 7 (727) 311 63 41
Fax: + 7 (727) 273 05 61

Biuras Gruzijoje

49/51/51 a, Cereteli Ave.
Suite 7
Tbilisi, 0159, Georgia
Email: office@msp.ge
Tel.:
+995 (32) 272 22 28

Biuras Uzbekistane

8 g, Bunyodkor pr.
Tashkent, 100027, Uzbekistan
Email: office@msp.uz
Tel.:
+998 (71) 245 06 57

Biuras Baltarusijoje

Platonovo g., 20 b, block 3, biuras Nr. 201
Minskas, 220005, Baltarusijos Respublika
Email: office@msp.by
Tel.:
+375 (17) 234 82 16

Biuras Moldovoje

Moskovskiy pr., 8, biuras Nr. 6
Kišinevas, MD-2068, Moldovos Respublika
Email: office@msp.md
Tel.:
+373 (22) 44 32 71

Biuras Kinijoje

Chuangerxin Building, Floor 6, №15 Wanquanzhuang Road
Haidian District, Beijing 100089, China
Email: cn@mspcorporate.com
Tel.:
+86 (10) 826 087 26

Nemokama konsultacija